โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางจีรวรรณ สนวิจิตร


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  นางไกรทอง สมรูป


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

  นายพีรพงศ์ พรหมบุตร


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นางสาวทิพวรรณ รสหอม


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

  นายชาญยุทธ สุทธิสาร


  ครูธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวสุนีย์ ดีนิยม


  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


โรงเรียนบ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-591224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกานต์ สังสมานันท์ โทรศัพท์: 0934157803 อีเมล์: sangsmanan.55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]