โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสันติ ค้ำชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-590051
นางจันทร์พร สุขแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590051
นางบัวทอง รัตนเวฬุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590051
นางสุพิต ตลับทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590051
นางจิราพร ชนะมุยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590051
นางนภัสกร เจริญไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590051
นายชิตะพล คงเจริญสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590051
นายนิรุต สมสวย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-590051
นางสาวจริยา บุญยัง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590051

นายสันติ ค้ำชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่า

นางบัวทอง รัตนเวฬุ
นางจิราพร ชนะมุยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,842
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จริยา บุญยัง โทรศัพท์: 0828645361 อีเมล์: jariya_j_a_c_k1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]