โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านชายทุ่ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044590214
นางศศิวรรณ แก้วเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044590214
นางกรรณิการ์ มาลีหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044590214
นางพร้อมทรัพย์ ศักศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044590214
นางมาลีรัตน์ แก้วเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044590214
นายสำรวญ นากกระแส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044590214
นายฉลอง คุมโสระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044590214
นายอนุรัตน์ คุมโสระ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044590214
นางสาวกนกวรรณ ศรีขาว
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044590214

นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชายทุ่ง

นายสำรวญ นากกระแส
นางมาลีรัตน์ แก้วเกิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,836
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044590214 อีเมล์: chaitung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพร้อมทรัพย์ ศักศรี โทรศัพท์: 0817182672 อีเมล์: promchab123@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]