โรงเรียนบ้านอาคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านอาคุณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุภาพร ยันบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0872559170
นางศิริวงศ์ บุญไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0872559170
นางประยูร พุทธชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0872559170
นางศิริพร สานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0872559170
นางสุวัฒนา นามบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0872559170
นางพิสมัย ตลับทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0872559170
นายพิทยา ลักขษร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0872559170
นายมาโนช คงทรัพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0872559170
นายถนอม สีสันงาม
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0872559170

นางสุภาพร ยันบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอาคุณ

นางประยูร พุทธชาติ
นายพิทยา ลักขษร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอาคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0872559170 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิสมัย ตลับทอง โทรศัพท์: 0872559170 อีเมล์: pitsamai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]