โรงเรียนบ้านสวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกัลยา สุบรรณาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นางสังวรณ์ สะเก็มวา
ครู (อัตราจ้าง)
0-4450-1521
นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์
ครูธุรการ
0-4450-1521
นางสาวศิริวรรณ รุกขสนธิ์
ครูผู้ช่วย
0-4450-1521
นายวันวลิต มีรสล้ำ
ครูผู้ช่วย
0-4450-1521
นางอนุทรา ปคุณาวรชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นางสุมาลี เกลียวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์
ครู ชำนาญการ
0-4450-1521
นางสุพัตรา สุชาติสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นางพงค์ศรี สายรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-4450-1521
นางสาววิเภาวดี เสาใหญ่
ครู
0-4450-1521
นางสาวประทีป ต้นกลาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-4450-1521
นายอภิสิทธิ์ รำพึงดี
ช่างไม้ชั้น 4
0-4450-1521

นางกัลยา สุบรรณาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสวาย

นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์
นางสุมาลี เกลียวขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

33
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4450-1521 อีเมล์: Banswai_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิเภาวดี เสาใหญ่ โทรศัพท์: 0890918810 อีเมล์: banswai_sc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]