โรงเรียนบ้านสวาย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษดา เหลี่ยมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นางสังวรณ์ สะเก็มวา
ครู (อัตราจ้าง)
0-4450-1521
นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์
ครูธุรการ
0-4450-1521
นายสุธี เกลียวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นางอนุทรา ปคุณาวรชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นางสุมาลี เกลียวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์
ครู ชำนาญการ
0-4450-1521
นางสุพัตรา สุชาติสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4450-1521
นางพงค์ศรี สายรัตน์
ครู
0-4450-1521
นางสาววิเภาวดี เสาใหญ่
ครู
0-4450-1521
นางสาวประทีป ต้นกลาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-4450-1521
นายอภิสิทธิ์ รำพึงดี
นักการภารโรง
0-4450-1521

นายกฤษดา เหลี่ยมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสวาย

นางสาววิเภาวดี เสาใหญ่
นางอนุทรา ปคุณาวรชิต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

66
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสวาย โทรศัพท์: 0-4450-1521 อีเมล์: Banswai_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิเภาวดี เสาใหญ่ โทรศัพท์: 0890918810 อีเมล์: banswai_sc@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ