โรงเรียนบ้านโคกล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกล่าม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเจษฎา ลาภจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายบรรจบ สมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอัมพร บุญอาจ
ครู ชำนาญการ

นายเจษฎา ลาภจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกล่าม

นายอัมพร บุญอาจ
นายบรรจบ สมดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณฤทัย ฉลาดเลิศ โทรศัพท์: 087 880 4723 อีเมล์: pakarida_@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ