โรงเรียนบ้านโคกล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกล่าม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบรรจบ สมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นายอัมพร บุญอาจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกชพร นิลจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวกิตรพัฒน์ การบรรจง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางสาวสุพิศษา เพียรเสมอ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายจำนงค์ สิงห์ยอง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางสาวภัทราภรณ์ รักไทย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกล่าม

นายบรรจบ สมดี
นายอัมพร บุญอาจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณฤทัย ฉลาดเลิศ โทรศัพท์: 087 880 4723 อีเมล์: pakarida_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]