โรงเรียนบ้านโคกล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกล่าม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเจษฎา ลาภจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายบรรจบ สมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอัมพร บุญอาจ
ครู ชำนาญการ
นางสาวกชพร นิลจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวกิตรพัฒน์ การบรรจง
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวสุพิศษา เพียรเสมอ
ครู (อัตราจ้าง)
นายจำนงค์ สิงห์ยอง
พนักงานบริการ
นางสาวภัทราภรณ์ รักไทย
ครูธุรการ

นายเจษฎา ลาภจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกล่าม

นายบรรจบ สมดี
นายอัมพร บุญอาจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณฤทัย ฉลาดเลิศ โทรศัพท์: 087 880 4723 อีเมล์: pakarida_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]