โรงเรียนบ้านยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเฉลิม เสาเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-590185
นางสุกันยา ยิ่งใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590185
นางสาวเจียมศรี สุภาลักษณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590185
นางสายพิณ เบ้าทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-590185
นายตฤณชาติ อนันตสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590185
นายนัฐวุฒิ กมล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590185
นางสาวสุปราณี มีมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-590185
นางสาวยุวดี ภูผานี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-590185
นางสาวนิตยา พัดไธสง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590185
นางสุกัญญา ตุ้มทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590185
นางสาวเลิศอุบล ราดสะอาด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590185
นายชัยมงคล อนันทะศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-590185
นางสาวนิศารัตน์ มีบุญ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-590185
นายวิโรจน์ ครองงาม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-590185

นายเฉลิม เสาเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาง

นายตฤณชาติ อนันตสุข
นางสายพิณ เบ้าทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590185 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยมงคล อนันทะศิลป์ โทรศัพท์: 0901097402 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]