ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเบิด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมหมาย สันวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044144059
นางสุคนธ์ เมืองไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044144059
นางรุ่งเรือง วิสัชนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044144059
นางสุภาณี ช่อจำปาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044144059
นางบุญเริ่ม อุดหนุนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044144059
นายประเทือง อุดหนุนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044144059
นางพัชรินทร์พร คงนุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044144059
นางสาวภานุมาศ สุภาลักษณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044144059
นางสาวกมลชนก สุขศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044144059
นางสาวยุวดี แสงล้ำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044144059
นางจินตนา สุพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044144059
นางสาววิภาพร เพ็งพิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044144059
นายชวลิต ชิงชู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044144059
นางสาวธิดารัตน์ จิตรศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044144059
นางสาวพิกุลทอง หลอดเข็ม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044144059

นายสมหมาย สันวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิด

นายประเทือง อุดหนุนชาติ
นางพัชรินทร์พร คงนุรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]