ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านศรีนวล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศุภกร เขียวสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0821281310
นายสุพล อนันมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0821281310
นายวิชัย ศิริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0821281310
นายประทัด เสาสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0821281310
นางสมศิลป์ กุมภาว์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0821281310
นางณัชชารีย์ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0821281310
นายสุพล ภาชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0821281310
นางระพีพัฒน์ สุขมณีใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821281310
นางชุติกาญจน์ คำฝอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0821281310
นางพุทธชาติ ชูเชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821281310
นายพจนาต โคพะทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0821281310
นางจิรารัตน์ ปรักเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821281310
นางสาวชนัญชิดา พวงเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0821281310
นางสยุมพร เหล่าหว้าน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0821281310
นางสาววรรษา ทองเต็ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0821281310
นางสาวเปรมฤทัย วัยวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0821281310
นายปรีชา ดาศรี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0821281310
นายภัควัฒน์ ผลแม่น
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0821281310
นายจักรพงษ์ คงสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821281310
นางสาวกฤตชยา เสนาะเสียง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0821281310

นายศุภกร เขียวสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีนวล

นางพุทธชาติ ชูเชิด
นางจิรารัตน์ ปรักเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0821281310 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพงษ์ คงสุข โทรศัพท์: 0945915241 อีเมล์: loveohman98@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]