โรงเรียนบ้านหนองแวง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรพรม ภูนุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายเชาววัช ด่านสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
0-4455-7581
นายประเทือง กลีบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0-4455-7581
นายไพทูรย์ ปามุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายสำราญ สระทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายบุญมี มุกดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นางสุชาดา ประไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
0-4455-7581
นางเฉลา กลีบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายชัยวัฒน์ เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นางธัญญารัตน์ ชมดี
ครู ชำนาญการ
0-4455-7581
นางพิริยา ศรีดา
ครู
0-4455-7581
นางสาวนิภาพร สัจจา
ครู
0-4455-7581
นางสาวกัญชพร พานันท์
ครู
0-4455-7581
นางสาววรรณภา พรมสุข
ครู
0-4455-7581
นายพีรพงษ์ จอกทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4455-7581

นายพรพรม ภูนุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง
นายประเทือง กลีบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางสุชาดา ประไวย์
นายสำราญ สระทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง โทรศัพท์: 0-4455-7581 อีเมล์: nongwangscl@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพิริยา ศรีดา โทรศัพท์: 0848325350 อีเมล์: kru-nom25191@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ