โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกิติศักดิ์ ไพลพิทักษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายประเทือง กลีบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นายไพทูรย์ ปามุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสำราญ สระทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญมี มุกดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ประไวย์
ครู ชำนาญการ
นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
นางเฉลา กลีบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยวัฒน์ เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธัญญารัตน์ ชมดี
ครู
นางพิริยา ศรีดา
ครู
นางสาวนิภาพร สัจจา
ครู
นางสาวกัญชพร พานันท์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณภา พรมสุข
ครูผู้ช่วย
นางสุชาดา ชะใบรัมย์
ครูผู้ช่วย

นายกิติศักดิ์ ไพลพิทักษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง
นายประเทือง กลีบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางธัญญารัตน์ ชมดี
นายบุญมี มุกดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4455-7581 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญชพร พานันท์ โทรศัพท์: 0847975260 อีเมล์: k3451100016926@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ