โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรพรม ภูนุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4455-7581
นายเชาววัช ด่านสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
0847071323
0-4455-7581
นายประเทือง กลีบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4455-7581
นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ

0-4455-7581
นายไพทูรย์ ปามุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4455-7581
นายสำราญ สระทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4455-7581
นายบุญมี มุกดา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4455-7581
นางสุชาดา ประไวย์
ครู ชำนาญการ

0-4455-7581
นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ

0-4455-7581
นางเฉลา กลีบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4455-7581
นายชัยวัฒน์ เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4455-7581
นางธัญญารัตน์ ชมดี
ครู

0-4455-7581
นางพิริยา ศรีดา
ครู

0-4455-7581
นางสาวนิภาพร สัจจา
ครู

0-4455-7581
นางสาวกัญชพร พานันท์
ครูผู้ช่วย

0-4455-7581
นางสาววรรณภา พรมสุข
ครูผู้ช่วย

0-4455-7581
นายพีรพงษ์ จอกทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)

0-4455-7581
นายเฉลิมชัย ยาจิตร
อื่นๆ

0-4455-7581

นายพรพรม ภูนุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง
นายประเทือง กลีบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ
นางธัญญารัตน์ ชมดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4455-7581 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางพิริยา ศรีดา โทรศัพท์: 0848325350 อีเมล์: kru-nom25191@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ