โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายเชาววัช ด่านสมบูรณ์
ครู
0-4455-7581
นางสาวนิภาพร สัจจา
ครู ชำนาญการ
0-4455-7581
นางสาวจารุภา เสริมศรี
ครู
0-4455-7581
นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0-4455-7581
นายไพทูรย์ ปามุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายสำราญ สระทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายบุญมี มุกดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นางสุชาดา ประไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
0-4455-7581
นางเฉลา กลีบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นายชัยวัฒน์ เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4455-7581
นางพิริยา ศรีดา
ครู
0-4455-7581
นางสาวกัญชพร พานันท์
ครู
0-4455-7581
นายพีรพงษ์ จอกทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4455-7581

นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางเฉลา กลีบบัว
นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

460
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4455-7581 อีเมล์: nongwangscl@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพิริยา ศรีดา โทรศัพท์: 0848325350 อีเมล์: kru-nom25191@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]