โรงเรียนบ้านขุมดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขุมดิน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-144541
นางอุรา เครือเนียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-144541
นางอุมาพร พุทธลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-144541
นายสุริยัน จันทร์ส่องแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-144541
นางสาวมณีประภา สกุลลักษณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-144541
นางเสงี่ยม ทองมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-144541
นางมณเทียน แสงท้าว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-144541
นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-144541
นายสราวุธ บุญทัพไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-144541
นางสาวตรีทิพย์นิภา สกุลลักษณ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-144541
นายวิรัตน์ เลื่องลือ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-144541
นางสาวระพีพรรณ พลราช
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-144541
นายรณชัย ศรีสังข์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-144541

นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุมดิน

นางอุมาพร พุทธลา
นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-144541 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ระพีพรรณ พลราช โทรศัพท์: 0652961911 อีเมล์: rapeepan_poolrat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]