โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านก้านเหลือง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมคิด คำพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-590012
นางสาวแสงจันทร์ ศรีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012
นางสงกรานต์ ภูมิมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012
นางอาภรณ์ ล้อมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012
นางดาเรศร์ บุญสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012
นางสาวสารภี โสภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012
นางเสมอ เสนาะเสียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012
นางปริยชาต ทวีวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012
นางสาวสุนันทา ศิลปวิเศษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-590012

นายสมคิด คำพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านก้านเหลือง

นางปริยชาต ทวีวุฒิ
นางอาภรณ์ ล้อมสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,885
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590012 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศุชาวดี ทองมาก โทรศัพท์: 0652366803 อีเมล์: aiae601555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]