โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองลีงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044576080
นายสังวาลย์ ทาปื้อ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044576080
นางสาวพิมพิกา พรชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044576080
นายจำลอง ทิ้งสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044576080
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044576080
นางแก้วมณี สุขจิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044576080
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044576080
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044576080
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044576080
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044576080
นางวิภาวี สุนนท์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044576080
นายวรวุธ บุตรงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044576080
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044576080
นางพรรณี ร่วมพัฒนากร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044576080
นางสาวชุติกาญจน์ สาแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044576080
นายสุริยา บุปผาจีน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044576080
นายศิริชัย สายยศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044576080
นางสาววิภาพร แก้วมณี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044576080
นายยอดฉัตร์ จันดารักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044576080
นางสาวโสมวรรณ ประสมผล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044576080
นางสาวสุทธาสินี สหุนัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044576080
นายนิษฐ์ ประสีระเทสัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044576080
นางสาวสุภาวดี สายเคน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044576080
นายวุฒิชัย ปานสว่าง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044576080
นางสาวกัญญาภัทร สุทธิวรรค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044576080
นางอรัญญา โพธิ์ลำ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044576080

นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา
นายจำลอง ทิ้งสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา

นางสาวศิริวรรณ บุญพอก
นางพรรณี ร่วมพัฒนากร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044576080 อีเมล์: muangleengwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร สุทธิวรรค โทรศัพท์: 0883448975 อีเมล์: kungtone_psy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]