โรงเรียนดอนแรดวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนแรดวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044-558975
นางยุไร สังข์เงิน
ครู ชำนาญการ
044-558975
นายชัชวาลย์ กองสุข
ครู
044-558975
นายถาวร สังข์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายกำจร สามี
ครู
044-558975
นางขนิษฐา พงสุริยะ
ครู ชำนาญการ
044-558975
นายสกล นธีนาม
ครู
044-558975
นายสุบิน จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการ
044-558975
นางวิมลนาฏ วิทูรางกูร
ครู
044-558975
นางจำเนียน โอษะคลัง
ครู ชำนาญการ
044-558975
นายปรีชา ทองมา
ครู ชำนาญการ
044-558975
นายธงชัย ยืนยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นางบังอร ทองมา
ครู ชำนาญการ
044-558975
นายวิรวุธ พรหมทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์
ครู
044-558975
นางนุชสิรินทร์ คงนุรัตน์
ครู
044-558975
นายเอกภพ โพธิจักร
ครูผู้ช่วย
044-558975


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา

นายสุบิน จันทร์วิเศษ
นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

40
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนแรดวิทยา โทรศัพท์: 044-558975 อีเมล์: preecha.thongma@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปรีชา ทองมา โทรศัพท์: 0943687094 อีเมล์: preecha.thongma@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ