โรงเรียนดอนแรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนแรดวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุพินทร์ พุฒตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายพนม ดวงเอก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวธนิดา ศรีลาชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวสังวาลย์ แสงศิลป์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวบุบฝา พรมแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายไพริน คำแสน
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายชัชวาลย์ กองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายถาวร สังข์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางขนิษฐา พงสุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายสกล นธีนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นายสุบิน จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางวิมลนาฏ วิทูรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางจำเนียน โอษะคลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายปรีชา ทองมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธงชัย ยืนยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางบังอร ทองมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายวิรวุธ พรหมทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายกำจร สามี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายวิชิต โจมสติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

นายสุพินทร์ พุฒตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา

นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด
นายวิชิต โจมสติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: อีเมล์: Doneadwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา ทองมา โทรศัพท์: 0942247364 อีเมล์: Preecha.thongma@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]