โรงเรียนดอนแรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนแรดวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุพินทร์ พุฒตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
094-224-7364
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
094-224-7364
นางยุไร สังข์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
094-224-7364
นายชัชวาลย์ กองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
094-224-7364
นายถาวร สังข์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
094-224-7364
นางขนิษฐา พงสุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
094-224-7364
นายสกล นธีนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
094-224-7364
นายสุบิน จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
094-224-7364
นางวิมลนาฏ วิทูรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
094-224-7364
นางจำเนียน โอษะคลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
094-224-7364
นายปรีชา ทองมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
094-224-7364
นายธงชัย ยืนยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
094-224-7364
นางบังอร ทองมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
094-224-7364
นายวิรวุธ พรหมทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
094-224-7364
นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
094-224-7364
นายกำจร สามี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
094-224-7364
นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
094-224-7364
นายวิชิต โจมสติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
094-224-7364
นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
094-224-7364
นายพนม ดวงเอก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
094-224-7364
นางสาวธนิดา ศรีลาชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
094-224-7364
นางสาวสังวาลย์ แสงศิลป์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
094-224-7364
นางสาวบุบฝา พรมแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
094-224-7364
นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
094-224-7364
นายไพริน คำแสน
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
094-224-7364

นายสุพินทร์ พุฒตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา

นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด
นายสกล นธีนาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 094-224-7364 อีเมล์: Doneadwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา ทองมา โทรศัพท์: 0942247364 อีเมล์: Preecha.thongma@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]