โรงเรียนดอนแรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนแรดวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044-558975
นายบุญเรือง พจนาโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นางยุไร สังข์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายชัชวาลย์ กองสุข
ครู ชำนาญการ
044-558975
นายถาวร สังข์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายกำจร สามี
ครู ชำนาญการ
044-558975
นางขนิษฐา พงสุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายสกล นธีนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายสุบิน จันทร์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นางวิมลนาฏ วิทูรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นางจำเนียน โอษะคลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายปรีชา ทองมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายธงชัย ยืนยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นางบังอร ทองมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายวิรวุธ พรหมทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์
ครู ชำนาญการ
044-558975
นางนุชสิรินทร์ คงนุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-558975
นายเอกภพ โพธิจักร
ครู
044-558975
นายวิชิต โจมสติ
ครู ชำนาญการ
044-558975

นายบุญเรือง พจนาโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา
นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนแรดวิทยา

นายปรีชา ทองมา
นายเอกภพ โพธิจักร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-558975 อีเมล์: preecha.thongma@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนัดดา แคโอชา โทรศัพท์: 0610486783 อีเมล์: nongnutlove033@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ