โรงเรียนแร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแร่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเสริฐ์ พิศสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044712080
สิบเอกภาคิน ลุนลี
ครู
044712080
นางวิลาวัณย์ ปัญญาเอก
ครู
044712080
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู
044712080
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
044712080
นางณัฐนิชา นามวงค์
ครู
044712080
นายพิทักษ์ ศีรขาว
ครู
044712080
นายเจษฎา นากดี
ครู ชำนาญการ
044712080

นายประเสริฐ์ พิศสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แร่วิทยา

นางวิลาวัณย์ ปัญญาเอก
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044712080 อีเมล์: rwyschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสพิน จิตติพุทธางกูร โทรศัพท์: 0857784022 อีเมล์: sopin2014@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ