ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแร่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนัด เทศทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044712080
นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044712080
นายสมโชติ นภาคเวช
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
044712080
นายเจษฎา นากดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044712080
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044712080
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044712080
นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044712080
นายพิทักษ์ ศีรขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044712080
นางณัฐนิชา นามวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044712080
สิบเอกภาคิน ลุนลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044712080
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044712080

นายมนัด เทศทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แร่วิทยา

นายเจษฎา นากดี
นายพิทักษ์ ศีรขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

963
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044712080 อีเมล์: rwyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสพิน จิตติพุทธางกูร โทรศัพท์: 0857784022 อีเมล์: sopin2014@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]