โรงเรียนแร่วิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแร่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเผด็จศึก บูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044712080
สิบเอกภาคิน ลุนลี
ครู
044712080
นางวิลาวัณย์ ปัญญาเอก
ครู
044712080
นางรัชนีวรรณ กงทอง
ครู
044712080
นายเกรียงไกร เจริญศิริ
ครู ชำนาญการ
044712080
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู
044712080
นายวัฒนบูลย์ สมบัติ
ครู ชำนาญการ
044712080
นางจินดาเพชร เกลียวทอง
ครู ชำนาญการ
044712080
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
044712080
นางน้ำผึ้ง สิงห์เสน
ครู
044712080
นางชนันท์กรณ์ เกียรติกำธรกิจ
ครู
044712080
นางเรณู นามวงค์
ครูผู้ช่วย
044712080
นายกฤษฎากร แก่นดี
ครูผู้ช่วย
044712080

นายเผด็จศึก บูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แร่วิทยา

นางจินดาเพชร เกลียวทอง
นางวิลาวัณย์ ปัญญาเอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแร่วิทยา โทรศัพท์: 044712080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พ.ภ.เฉลิมพร พุฒปราง โทรศัพท์: 0804715028 อีเมล์: ิbat_2535@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ