โรงเรียนแร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแร่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเสริฐ์ พิศสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044712080
นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู
044712080
นายพิทักษ์ ศีรขาว
ครู
044712080
นายเจษฎา นากดี
ครู ชำนาญการ
044712080
นางณัฐนิชา นามวงค์
ครู
044712080
นางสาววิลาวัณย์ โภคทรัพย์
ครู ชำนาญการ
044712080
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
044712080
สิบเอกภาคิน ลุนลี
ครู
044712080
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู ชำนาญการ
044712080
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ครู
044712080
นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
ครู (อัตราจ้าง)
044712080
นางสาววรัญญา เยื่อจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
044712080
นายสมโชติ นภาคเวช
ช่างไม้ชั้น 3
044712080
นายวีริยะ เป็นผาสุก
นักการภารโรง
044712080

นายประเสริฐ์ พิศสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แร่วิทยา

นายพิทักษ์ ศีรขาว
นายเจษฎา นากดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

353
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044712080 อีเมล์: rwyschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสพิน จิตติพุทธางกูร โทรศัพท์: 0857784022 อีเมล์: sopin2014@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]