โรงเรียนแร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแร่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเสริฐ์ พิศสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044712080
นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044712080
นายพิทักษ์ ศีรขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044712080
นายเจษฎา นากดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044712080
นางณัฐนิชา นามวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044712080
นางสาววิลาวัณย์ โภคทรัพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044712080
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044712080
สิบเอกภาคิน ลุนลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044712080
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044712080
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044712080
นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044712080
นางสาววรัญญา เยื่อจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044712080
นายสมโชติ นภาคเวช
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044712080
นายวีริยะ เป็นผาสุก
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044712080

นายประเสริฐ์ พิศสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แร่วิทยา

นางสาววิลาวัณย์ โภคทรัพย์
นายพิทักษ์ ศีรขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044712080 อีเมล์: rwyschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสพิน จิตติพุทธางกูร โทรศัพท์: 0857784022 อีเมล์: sopin2014@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]