โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ บุญยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางปัณฑารีย์ แกล้วเกษตรกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางสมพูน นามภูงา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นายคำรบ สุตาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางบุษบา วสยางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางรัตนา ชาลีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางพูนสิน สุวรรณพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางเกื้อกูล ยินดีตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางศศิณัฐ อินทรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางมนทิรา พวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางสาวพิสมัย โคตรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางกอบเกื้อ ทองสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางศิริโฉม เกษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นายสมศักดิ์ แสงลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880
นางนิทรา วงศ์นิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045611880

นายสุทัศน์ บุญยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโนวิทยา

นางศศิณัฐ อินทรานนท์
นางนิทรา วงศ์นิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

650
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 045611880 อีเมล์: nongnowit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางศศิณัฐ อิทรานนท์ โทรศัพท์: 0896286928 อีเมล์: sasinat.pat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]