โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ บุญยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045611880
นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045611880
นางสมพูน นามภูงา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045611880
นางบุษบา วสยางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045611880
นางรัตนา ชาลีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045611880
นางสาวพิสมัย โคตรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045611880
นางศิริโฉม เกษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045611880
นายสมศักดิ์ แสงลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045611880
นางนิทรา วงศ์นิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045611880
นางประภาศรี วิโรจน์กูลทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045611880
นางสาวรัชต์วดี วรกิตต์สกุลชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045611880
นางสาวยุพา ปัดถา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045611880
นางสุกัญญา ไกยราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045611880

นายสุทัศน์ บุญยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโนวิทยา

นางนิทรา วงศ์นิล
นางสาวรัชต์วดี วรกิตต์สกุลชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,121
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 045611880 อีเมล์: nongnowit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทัศน์ บุญยี่ โทรศัพท์: 0857895186 อีเมล์: sutudnew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]