โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบอนใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-818116,081-
นางสาวศรีประพร ช่างทองคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-818116,081-
นางอุทัย ทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-818116,081-
นายสิทธิพงษ์ สุขเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-818116,081-
นายวิรัช บุญรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-818116,081-
นางสมคิด สีหนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-818116,081-
นายอิทธิกร พรมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-818116,081-
นางพิราพรรณ์ โพธิ์บอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-818116,081-
นางวรรษมน อารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-818116,081-
นายสุทัศน์ แซวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-818116,081-
นางชุลีพร โพธิ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-818116,081-
นางพรรณวดี โตมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-818116,081-
นางอรวรรณ์ อุตสาหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-818116,081-
นางวีรยา ปุณะปรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-818116,081-
นางนุชรัตน์ อาจสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-818116,081-
นางสาวพรสวรรค์ จันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-818116,081-

นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนใหญ่

นางสาวพรสวรรค์ จันดา
นางวรรษมน อารีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

959
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-818116,081- อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิเชฐ โมรา โทรศัพท์: 045818116, 0817891656 อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]