โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบอนใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817891656
045-818116,081-
นายสมบูรณ์ ขันโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872468723
045-818116,081-
นางอุทัย ทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833744628
045-818116,081-
นายสิทธิพงษ์ สุขเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801658282
045-818116,081-
นายวิรัช บุญรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0881306514
045-818116,081-
นางสมคิด สีหนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0875823104
045-818116,081-
นายอิทธิกร พรมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848253228
045-818116,081-
นางพิราพรรณ์ โพธิ์บอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868655919
045-818116,081-
นายวันชัย ทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854996273
045-818116,081-
นางวรรษมน อารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821502397
045-818116,081-
นายสุทัศน์ แซวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821445887
045-818116,081-
นางชุลีพร โพธิ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872431369
045-818116,081-
นางพรรณวดี โตมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848279966
045-818116,081-
นางอรวรรณ์ อุตสาหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872479906
045-818116,081-
นางวีรยา ปุณะปรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801535345
045-818116,081-
นางสาวกานต์ธีรา มโนรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
089-8854389
045-818116,081-
นางสาวศรีประพร ช่างทองคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0903649477
045-818116,081-

นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนใหญ่

นางพิราพรรณ์ โพธิ์บอน
นายสิทธิพงษ์ สุขเสริม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-818116,081- อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิเชฐ โมรา โทรศัพท์: 045818116, 0817891656 อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ