โรงเรียนบ้านสดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสดำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไกรสร อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045-665062
นางอิด วงค์พิทักษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045-665062
นายโพธิ์ กาฬปักษ์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-665062
นางประเนียน จุลวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-665062
นางอัญชลี เหมือนมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-665062
นางภัชราภรณ์ โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-665062
นายศักดา สวัสดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-665062
นางรัชดาภรณ์ สุจารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-665062
นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-665062
นางสาวขวัญเรือน จันทราม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-665062
นางสาวนงเยาว์ ปรือทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-665062

นายไกรสร อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสดำ

นางประเนียน จุลวรรณโณ
นางภัชราภรณ์ โพธิสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-665062 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: suphattaraporn punyapian โทรศัพท์: 0878736176 อีเมล์: weakly05@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]