โรงเรียนบ้านสดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสดำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817906294
045-665062
นางสาวนงเยาว์ ปรือทอง
ครูผู้ช่วย
0828709269
045-665062
นายบัญชา โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-665062
นางภัชราภรณ์ โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819667607
045-665062
นางประเนียน จุลวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833692520
045-665062
นายศักดา สวัสดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892816825
045-665062
นางรัชดาภรณ์ สุจารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879617506
045-665062
นางสาวสิริยากร แข่งขัน
ครู
0833165651
045-665062
นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู
0878736176
045-665062
นางสาวสุพัตรา ชาติทอง
ครูผู้ช่วย
0879201750
045-665062

นายพิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสดำ

นางรัชดาภรณ์ สุจารี
นายศักดา สวัสดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

59
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-665062 อีเมล์: sadam19@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: suphattaraporn punyapian โทรศัพท์: 0878736176 อีเมล์: weakly05@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ