โรงเรียนบ้านสดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสดำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817906294
นางสาวนงเยาว์ ปรือทอง
ครูผู้ช่วย
0828709269
นายบัญชา โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัชราภรณ์ โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819667607
นางประเนียน จุลวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักดา สวัสดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892816825
นางรัชดาภรณ์ สุจารี
ครู ชำนาญการ
0879617506
นางสาวสิริยากร แข่งขัน
ครู
0833165651
นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู
0878736176
นางสาวสุพัตรา ชาติทอง
ครูผู้ช่วย
0879201750

นายพิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสดำ

นายศักดา สวัสดี
นางภัชราภรณ์ โพธิสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-665062 อีเมล์: sadam19@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: suphattaraporn punyapian โทรศัพท์: 0878736176 อีเมล์: weakly05@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ