ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโทะ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นายศุภกฤต แก้วใสย์
ครู
045-660298
นางฐิติรัตน์ ดวงแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นางศิรินันท์ พรหมดำรง
ครู
045-660298
นายวีระศักดิ์ พวงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นางอินทุอร กัญญาชาติ
ครู
045-660298
นายชัยวัฒน์ ศาลา
ครู
045-660298
นางบัวเรียน บุญเนตร
ครูผู้ช่วย
045-660298
นางนารีรัตน์ อาษาราช
ครูผู้ช่วย
045-660298
นางพนัชกร รักษาพันธ์
ครู
045-660298
นางรตพร พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
045-660298

นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโทะ

นายศุภกฤต แก้วใสย์
นางอินทุอร กัญญาชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

94
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโทะ โทรศัพท์: 045-660298 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิตติยา ลาภูตะมะ โทรศัพท์: 045660298 อีเมล์: chanapon_51@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ