โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสะมอน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเทพ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045-660122,089-
นางสมบูรณ์ งามล้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นางพูนทรัพย์ เหล็กกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นางวิไลลักษณ์ ไชยบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นางศิรินภา อุทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นายปฏิภาณ เหล็กกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นางกานต์ชนก ปัญจวิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นางนลัทพร แก้วอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นายวรเชษฐ วงษ์ภักดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์ จันดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นายสมจิตร์ ศรีสุข
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-
นางสาวสุภาพร อินตา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-660122,089-

นายสุเทพ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสะมอน

นายปฏิภาณ เหล็กกล้า
นางกานต์ชนก ปัญจวิวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุเทพ ศรีสุข โทรศัพท์: 0898484725 อีเมล์: suthep9163@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]