ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนน้ำคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045912220
นายลำคลอง ใสกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045912220
นายเวโรจน์ ทองเถาว์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045912220
นายปฏิวัติ บุญเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045912220
นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045912220
นายกัมปนาท คันศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045912220
นายเถวียน รินทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045912220
นายชาตรี ทันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045912220
นางสาวสุนีย์ เป้งทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045912220
นางนริศรา บุตรไชย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045912220
นายพนัส เทาศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045912220
นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045912220
นายธวัชชัย แก่นจักร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045912220
นางสาวสุกัญญา นามทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045912220
นายนิวัฒน์ ทองปั้น
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045912220

ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำคำวิทยา

นางนริศรา บุตรไชย
นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: namkham2540@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย แก่นจักร์ โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: sek-loso-black@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]