โรงเรียนบ้านโนนหินแร่


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนหินแร่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรหมลิขิต เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-370377
นางปรารถนา นนทบุตร
ครู
045-370377
นางวิราวรรณ บ่อแก้ว(ศรีวงษ์)
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-370377
นางสาวทิพย์ธิญากร วงศ์คำ
ครู
045-370377
นางสาวสุกัญญา ป้องสีดา
ครู
045-370377
นายนิรันดร์ ไชยยนต์
ครู ชำนาญการ
045-370377
นางสำราญ จันทวลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-370377
นางวรรณมารินทร์ ดอกคำ(สิถิระบุตร)
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-370377
นายบรรจบ ดับพิษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-370377
นายลุมพี สมพบ
ครู
045-370377
นางสาวมณีพร บุญสูง
ครู
045-370377
นางสาวดอกจันทร์ ยาตรา
ครู ชำนาญการ
045-370377
นางสาวอนุสรา โพธิ์พา
ครู
045-370377
นายจันทรนิกรณ์ ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-370377
นายเอกชัย สอนชัย
ครู ชำนาญการ
045-370377
นางสาวศิริวรรณ คล้ายคลึง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
045-370377
นางสาวรชยา วิเศษสังข์
ครู (อัตราจ้าง)
045-370377
ว่าที่ ร.ต.ทศพล หวังดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-370377
นายคณาธิป เวชกามา
ครู
045-370377

นายพรหมลิขิต เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนหินแร่

นางปรารถนา นนทบุตร
นายลุมพี สมพบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ โทรศัพท์: 045-370377 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรจบ ดับพิษ โทรศัพท์: 0872557459 อีเมล์: rutilaiw@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ