โรงเรียนบ้านโนนหินแร่


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนหินแร่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-213033
นางปรารถนา นนทบุตร
ครู
045-213033
นางวิราวรรณ บ่อแก้ว(ศรีวงษ์)
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-213033
นางสาวทิพย์ธิญากร วงศ์คำ
ครู
045-213033
นายนิรันดร์ ไชยยนต์
ครู ชำนาญการ
045-213033
นางสาวสำราญ จันทวลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-213033
นางวรรณมารินทร์ ดอกคำ(สิถิระบุตร)
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-213033
นายลุมพี สมพบ
ครู
045-213033
นางสาวมณีพร บุญสูง
ครู
045-213033
นางสาวดอกจันทร์ ยาตรา
ครู ชำนาญการ
045-213033
นางสาวอนุสรา โพธิ์พา
ครู
045-213033
นายจันทรนิกรณ์ ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-213033
นางสาวศิริวรรณ คล้ายคลึง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
045-213033
นางสาวรชยา วิเศษสังข์
ครู (อัตราจ้าง)
045-213033
นายปิยะชัย แน่นอุดร
ครู
045-213033
นายคณาธิป เวชกามา
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-213033

นายพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนหินแร่

นางวรรณมารินทร์ ดอกคำ(สิถิระบุตร)
นางสาวสำราญ จันทวลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ โทรศัพท์: 045-213033 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรจบ ดับพิษ โทรศัพท์: 0872557459 อีเมล์: rutilaiw@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ