โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนหินแร่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรหมลิขิต เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0868706233
045-370377
นางปรารถนา นนทบุตร
ครู
0817906647
045-370377
นางสาวสุกัญญา ป้องสีดา
ครู
0817902311
045-370377
นางวิราวรรณ บ่อแก้ว(ศรีวงษ์)
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-7679196
045-370377
นางสาวรชยา วิเศษสังข์
ครู (อัตราจ้าง)
0801514018
045-370377
นางนางจินสลา พูลพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
0895821524
045-370377
ว่าที่ ร.ต.ทศพล หวังดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848292669
045-370377
นายสันติชัย ยาตรา
ครู
0857652723
045-370377
นายนิรันดร์ ไชยยนต์
ครู ชำนาญการ

045-370377
นายจันทรนิกรณ์ ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857786151
045-370377
นางสำราญ จันทวลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862582691
045-370377
นางวรรณมารินทร์ ดอกคำ(สิถิระบุตร)
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872557459
045-370377
นายเอกชัย สอนชัย
ครู ชำนาญการ
0840210465
045-370377
นายบรรจบ ดับพิษ
ครู
0871005756
045-370377

นายพรหมลิขิต เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนหินแร่

นายจันทรนิกรณ์ ก้อนคำ
นางสาวสุกัญญา ป้องสีดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โทรศัพท์: 045-370377 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรจบ ดับพิษ โทรศัพท์: 0872557459 อีเมล์: rutilaiw@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ