โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนหินแร่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-213033
นางสาวรชยา วิเศษสังข์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-213033
นางอารยานี ศรีเนตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-213033
นางสาวศิริวรรณ คล้ายคลึง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-213033
นายจันทรนิกรณ์ ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-213033
นางสาวสำราญ จันทวลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-213033
นางวรรณมารินทร์ ดอกคำ(สิถิระบุตร)
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-213033
นางสาวณัฐสุดา กล้าหาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-213033
นางสาวดอกจันทร์ ยาตรา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-213033
นางสาวทิพย์ธิญากร วงศ์คำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-213033
นายปิยะชัย แน่นอุดร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-213033
นางสาวมณีพร บุญสูง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-213033
นางสาวอนุสรา โพธิ์พา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-213033
นางสาวพัทธนันท์ ทองวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-213033
นายลุมพี สมพบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-213033
นางสาวพชรกมล พงศ์พิชญานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-213033
นายคณาธิป เวชกามา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-213033
นางวิราวรรณ บ่อแก้ว(ศรีวงษ์)
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-213033
นางสาวสุภาพร คำวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-213033
นางสาวดอกไม้ ยาตรา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-213033

นายพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนหินแร่

นางสาวดอกจันทร์ ยาตรา
นายคณาธิป เวชกามา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,144
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โทรศัพท์: 045-213033 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรจบ ดับพิษ โทรศัพท์: 0872557459 อีเมล์: rutilaiw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]