โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบังอร ทีฆกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-473020
นางจันทรัสม์ พัฒนะจารุพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นางจีรวรรณ คันธชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-473020
นางรัชนีวรรณ วิเวกอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นางวนิดา ภารการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นางพิทักษ์ แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นางอมร ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-473020
นายสำรี แก้วแก่นคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-473020
นายประพันธ์ ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-473020
นางเรืองฤทัย วิทจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นายอัศวิน ศรคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นายเกริกเกียรติ ชูตาไชย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-473020
นางสาวสุรีรัตน์ บุญมั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-473020
นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นายไศล วจนะวิชากร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-473020
นางสาวทรรศิกา อ่างแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-473020
นางพัชราภรณ์ พ้นภัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-473020
นายวิระพงษ์ ทองคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-473020
นายสุรพล นาดี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-473020

นางบังอร ทีฆกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังสะแบง

นางเรืองฤทัย วิทจิตร
นางจีรวรรณ คันธชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,875
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-473020 อีเมล์: School.chu@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิดา บุญหล้า โทรศัพท์: 0831012548 อีเมล์: sunida_ting@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]