โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาส่วง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-421083
นายสามารถ กอคูณร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-421083
นางอุดร ดอกดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-421083
นางรัชนี แสงทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-421083
นางนิตยา พิลาศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-421083
นางลำพูน ศรีชัยบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-421083
นางระพีพรรณ พิลากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-421083
นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-421083
นางนารี ยิ่งยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-421083
นางรจนา จำปี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-421083
นางสาวขัติยะรัตน์ สัตยากูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-421083
นายสุนทร คันที
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-421083
นางณภัสต์ศรณ์ บุญพิทักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-421083
นางสาวนิลุบล พลศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-421083
นางประภา ศรีสุวรรณ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-421083

นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาส่วง

นางนิตยา พิลาศาสตร์
นายสามารถ กอคูณร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,648
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-421083 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์ โทรศัพท์: 0810559246 อีเมล์: or_sutatip@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]