โรงเรียนบ้านหมากมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหมากมาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวอัมพร สายสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370660
นายมนูญ ผิวนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-370660
นางฉวีวรรณ สูงเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370660
นางนิยดา ภาษีทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370660
นางจันทร์สุดา ผิวนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370660
นางพรพิมล พวงพุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370660
นางวิไลศิลป์ พรมกอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370660
นางนิตยา ผลจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370660
นางวาสนา เนตรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-370660
นางศิริภัสสร์ เปี่ยมสติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370660
นางจุฑามาศ บั้งทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-370660
นายวิทยา พันโสรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-370660
นางสาวนิตยา จำปาจูม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-370660
นายประกาศิต โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-370660
นางภิญญาพัชญ์ โคตรพงค์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370660
นายธนพล ชนะพาล
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370660
นายสุทธิพงศ์ แสงทอง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370660

นางสาวอัมพร สายสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากมาย

นางนิตยา ผลจันทร์
นางวิไลศิลป์ พรมกอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,669
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมากมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370660 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธิพงศ์ แสงทอง โทรศัพท์: 0894267741 อีเมล์: laawtea@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]