ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านอุดมสุข
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-959850
นายอุทัย เจริญทัศน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-959850
นางสาวฐาณิศรา กาบบัวศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-959850
นางสาวศรินยารัตน์ สุวรรณพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-959850
นางสาวจุไรรัตน์ มาดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-959850
ว่าที่ร้อยตรีทิวากร ทุมมา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-959850
นายชัยวัฒน์ ลาภมูล
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-959850
นายนคร ดวงศิริ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045-959850
นางสาวทิติยภัทร์ มุ่งหมาย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-959850

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอุดมสุข

นายอุทัย เจริญทัศน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอุดมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959850 อีเมล์: udomsook.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัย เจริญทัศน์ โทรศัพท์: 0943831868 อีเมล์: ีuthai0943831868@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]