โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพทูรย์ มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-427107
นางเย็นใจ ขุนทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-427107
นางเพ็ญวิภา ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-427107
นางสาวไขแสง พลาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-427107
นางสุภาณี เคนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-427107
นางพิศประอร ยาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-427107
นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-427107
นางพิชยา ทาโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-427107
นางสาวจิตรลัดลา สายโสภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-427107
นางสาวบุษรา บำรุงศิลป์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-427107
นางสาวเพียงขวัญ เงยวิจิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-427107
นางสาวนงลักษณ์ จันทะสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-427107
นายกีรติ อินทรบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-427107

นายไพทูรย์ มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาห้วยแคน

นางสุภาณี เคนวงษ์
นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,859
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-427107 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพัชรีพร ศรีแสง โทรศัพท์: 0833817901 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.cim
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]