โรงเรียนบ้านคำบอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคำบอน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางทองปาน สารวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370124
นายประสิทธิ์ กงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370124
นางจงจิตร พรหมกสิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370124
นายวิสิษฐศักดิ์ พรหมกสิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370124
นางนันทนา แตงอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-370124
นางรัตนพร รุกขะวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370124
นางสาวเพราพิลาส น้อยหลู่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370124
นางสาวปุญญิกา บัวงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370124
นายสุวัฒน์ ขันทะมูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370124
นางสาวขันทอง โคตรบรรดิษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-370124
นางสาวศศิธร ทองเทพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-370124
นางสาวมนัสนันท์ บุญไพโรจน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-370124
นางสาวชลลดา สารวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370124
นายชัยวัฒน์ ดอกกุลบุตร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370124
นางมลิวรรณ์ บรรทร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370124
ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ ผาสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-370124
นางสาวณิรดา ไกรบุญวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370124
นางสาวบังอร จดจำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-370124
นางวยุรี สีทอนชิน
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370124

นางทองปาน สารวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำบอน

นางสาวปุญญิกา บัวงาม
นางสาวเพราพิลาส น้อยหลู่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,703
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370124 อีเมล์: kam_bon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วยุรี สีทอนชิน โทรศัพท์: 0862293071 อีเมล์: wayuree3071@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]