โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกรัยพจน์ สุปันนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางมนัสนันท์ เดือนแสงรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางพิทยาภรณ์ ดำเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวมีนา เห็มภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวจิตประสงค์ วงศ์คูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางปรีดา เครือสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายสง่า สำเภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายสมศรี สัมโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางพรรณี สัมโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางสุภาจิต สืบภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางปัฐมา ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายศักดา คูณแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายเข็มทอง จำปาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายศราวุธ ประมุขกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายวีระพงษ์ ดวงอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวณญาดา ทาทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางวราภา บุญจง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวกนกวรรณ แสนทวีสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวกานต์ชนก ทางนที
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายทนงศักดิ์ ภูทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายธีระวัฒน์ พิมล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายจรูญ บุญน้อม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายพงศ์พีรภัทร คำทา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายคทาวุธ ฐิตะสาร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายกรัยพจน์ สุปันนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี
นางมนัสนันท์ เดือนแสงรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี

นางปัฐมา ศรีสวัสดิ์
นายเข็มทอง จำปาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosee56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ศิริ โทรศัพท์: 0868758476 อีเมล์: thidarut.supsiri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]