ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบัวทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุจินต์ มั่นยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนิตยา เทพบุญตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางราตรี มิ่งไชย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวขวัญเรือน แสนคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายศุรวุฒิ บุญวัง
นักการภารโรง ปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายวีรภัทร์ เดือนแสงรัศมี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายสุจินต์ มั่นยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบัวทอง

นางสาวนิตยา เทพบุญตา
นางราตรี มิ่งไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,939
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตยา เทพบุญตา โทรศัพท์: 0850266880 อีเมล์: nidtaya_moo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]