ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงษ์นาวิน แสงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายถาวร ขาววงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นายสมศักดิ์ คูณคำตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นายวิเชียร โพธิ์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางรุ่งนภา เดชะคำภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นางสาวยุรี สุโภภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางสมคิด ยุทธยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายเชาวลิต ดอกไม้แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายดนัยวิชญ์ แก้วสุพรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นายกิตติศักดิ์ พรหมพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาววาสนา คำเฮือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเหลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายจรรยารักษ์ ระวังดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวสุชาริณี ทุมมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายโชตินันท์ แก้ววรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางสาวชมภู่ ศรีรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นายสุจินดา พรมลา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นายเกียรติศักดิ์ ผิวจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายชาติชาย ลักขษร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางสาวโสภิดา พยัคฆ์เกียรติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวสุชานาฎ พยัคฆ์เกียรติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-

นายพงษ์นาวิน แสงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

นางสาววาสนา คำเฮือง
นายเชาวลิต ดอกไม้แก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,909
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonghai9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชาวลิต ดอกไม้แก้ว โทรศัพท์: 0876545095 อีเมล์: nonghai9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]