โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637
นางสาวแสงดาว บุญรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399637
ว่าที่ ร.ต.พงศธร รัตนดารา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399637
นางอัญชนา จันทวีศิริรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-399637
นางจันทร์เพ็ญ กาลพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-399637
นางวิจิตรา โอษฐิเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399637
นางสาววันทนีย์ จันทะเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-399637
นางสุพัตรา ลีละประสพโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-399637
นางวรวดี สมสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-399637
นางสาวอชิรญา สืบเหล่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-399637
นางสาวศิรินธร์รัตน์ คูณภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399637
นางดวงสมร โอษฐิเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-399637
นางกัณทิยา ศรีชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399637
นางสาวสุพิยดา มาทฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-399637
นางวีณา สิงภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399637
นางสุภาวดี ทัดเทียม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399637
นางสาวปาหนัน นามวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637
นางสาวปณิดา คำไสขาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-399637
นายสาคร พงษ์มิ่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637
นางสาววิชชุดาพร จันทร์พิมพ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-399637
นายนิคม ใจดี
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637
นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-399637
นางชีวรัตน์ แสงวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637
นางสาวสินีนาถ โลมรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637
นายกรีฑาพล ใจดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399637
นายอุดมศักดิ์ วงศ์ตาผา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637
นางสาววนิดา บุญชิต
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-399637

นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีเมืองใหม่

นางอัญชนา จันทวีศิริรัตน์
นางสาวอชิรญา สืบเหล่า
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,550
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399637 อีเมล์: othiwet@yohoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวีณา สิงภา โทรศัพท์: 0844023565 อีเมล์: weena.hit1984@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]