โรงเรียนบ้านโนนกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนกุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0862477498
นางสังวาล ปะมุสะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0862477498
นางสาวนุจรี เรือนเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0862477498
นายอำนาจ ประทุมชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0862477498
นายอุทัย พาเรือง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0862477498
นางสุดารัตน์ สื่อกลาง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0862477498
นางสาวธนภรณ์ โทสิงห์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0862477498
นางสาวนัดดา ศรีนวล
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0862477498

นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนกุง

นางสังวาล ปะมุสะกะ
นางสาวนุจรี เรือนเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,087
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862477498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพลอยเพชร ศิริเทพ โทรศัพท์: 0848243629 อีเมล์: ploypet.sirithep@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]