โรงเรียนบ้านจันทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านจันทัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายผาด ชมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045848042
นางนิภาพร บุญจำเนียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045848042
นางสาวอุทัยวรรณ คงเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045848042
นายสุริยา พิมพ์กัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045848042
นางสาวผ่องศรี จันทะแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045848042
นางอุราตรี พลาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045848042
นางจันทรา วงศ์ใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045848042
นางฉวีนุช พะวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045848042
นางสุพรรณี พรมสีใหม่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045848042
นางปริยาภัทร เมืองพิล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045848042
นางสาวสไบพร ทองแดง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045848042
นางสาวมุกดา เสาธง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045848042
นายนพรัตน์ ชมทอง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045848042

นายผาด ชมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจันทัย

นางสาวอุทัยวรรณ คงเจริญ
นางสุพรรณี พรมสีใหม่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจันทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045848042 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางจันทรา วงศ์ใหญ่ โทรศัพท์: 0812660247 อีเมล์: J.wongyai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]