ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหอย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวอารยา เคลือศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370605
นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370605
นางสาวปรียา พิรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370605
นางสาวกชนิภา เนื่องเฉลิม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370605
นายประดิษฐ์ บานแย้ม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370605

นางสาวอารยา เคลือศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหอย

นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370605 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร โคตรมงคล โทรศัพท์: 0872428150 อีเมล์: amaon.pa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]