โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมัคร มูลราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0877907884
นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นายอดิศักดิ์ แก้วกัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0877907884
นางสาวสุพรรณิกา พรมสีใหม่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นายไพรวัลย์ ปัฐพี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นายประสพ กิ่งจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0877907884
นางสาวปณิดา บุญส่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นางจิรสุดา กิ่งจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นางวิภาพร สมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นางสาวยุพยง บุญธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0877907884
นางทิพย์สุดา ลุกลาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0877907884
นายจารึก สิงห์งาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0877907884
นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เอก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0877907884
นายธีรพงษ์ ไชยพันโท
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0877907884

นายสมัคร มูลราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสองห้องดอนตูม

นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เอก
นายจารึก สิงห์งาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,058
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0877907884 อีเมล์: Nongsinghongschool_991@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ ไชยพันโท โทรศัพท์: 0860122108 อีเมล์: sasinon21@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]