โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิคม อุดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0821427636
นางบุษบา อันตะละโลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นายนิคม ดอกเด็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นางสาวรินรดา พรมลุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นายเผ่าพงษ์ สุวะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นางถวัลยา สิทธิโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นางประนอม คูณทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นางสาวศิริกานต์ ญาณศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นายจำลอง แสงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0821427636
นางสาววาสนา สงสอาด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0821427636
นายวุฒิไกร คำวัน
ครูธุรการ ปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0821427636

นายนิคม อุดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตุงลุงเหนือ

นางสาวศิริกานต์ ญาณศิริ
นางบุษบา อันตะละโลก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0821427636 อีเมล์: tunglungnue@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิคม ดอกเด็น โทรศัพท์: 0854793074 อีเมล์: nikomdokden@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]