โรงเรียนบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไร่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370527
นางสาวพชรพร สาธุพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นางสาวสุภาภรณ์ สายศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นายณัฐธัญ คืนดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-370527
นายสงวน บุดดีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นางสาวนนท์ทิยา สงสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-370527
นายทองแปง ปิ่นธุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-370527
นางศิวาพร ดาราคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-370527
นางคำมี ปิ่นธุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370527
นางมะลิ ประดับศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นางรุ่งนภา บุญทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-370527
นางนุชริน คืนดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นางจิราภรณ์ บุตะเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นายณัฐพล มณีป้องสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370527
นายทรงวุฒิ พินธุกรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-370527
นายอานนท์ ผิวเงิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-370527
นายประสิทธิ์ ชอบดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-370527
นางเสาวณิต พระลาหน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นางสาวชฎาปิติกานต์ อ่อนสุด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370527
นางสาวณัชฎาภรณ์ ขันตรีเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370527
นายณัฐพล วงเวียน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-370527
นางสาวพัชรี โสภิตะชา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-370527
นางสาวปัทมาภรณ์ บุญมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-370527
นายสุวรรณ์ บุญทศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370527
นางสาวรัตติกานต์ ละอองแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370527
นางประภากร ทองภู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-370527
นางธัญพร ผิวเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370527
นายเชิดศักดิ์ ทศศะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-370527
นางชุติมณฑน์ กูฟี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370527

นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่
นางสาวพชรพร สาธุพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่

นางรุ่งนภา บุญทศ
นางสาวนนท์ทิยา สงสะอาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,021
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370527 อีเมล์: banraischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงวุฒิ พินธุกรณ์ โทรศัพท์: 08460601112 อีเมล์: spmediaubon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]