โรงเรียนบ้านเปือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเปือย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสากล ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-246403
นายชูทัย บุญช่วย
ครูธุรการ
045-246403
นางประภาพรรณ มรรคเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-246403
นางศรีอัมพร สืบจันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-246403
นางสายอาลัย ชาติวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-246403
นายนเรนทร์ บุญโสภา
ครู
045-246403
นายเฉลิมชัย เจริญธง
นักการภารโรง
045-246403
นางสาวปณิตา ชิดเชื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
045-246403
นางสาวฉลวยจิต ดาราชู
ครู (อัตราจ้าง)
045-246403

นายสากล ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเปือย

นางสายอาลัย ชาติวงศ์
นางประภาพรรณ มรรคเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-246403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชูทัย บุญช่วย โทรศัพท์: 0804654585 อีเมล์: louis_chuthai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ