โรงเรียนบ้านเปือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเปือย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญลือ มรรคเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-246403
นางประภาพรรณ มรรคเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-246403
นางศรีอัมพร สืบจันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-246403
นางสายอาลัย ชาติวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-246403
นายนเรนทร์ บุญโสภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
045-246403
นางสาวปณิตา ชิดเชื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045-246403
นางสาวฉลวยจิต ดาราชู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045-246403


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเปือย

นายบุญลือ มรรคเจริญ
นางศรีอัมพร สืบจันทา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-246403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชูทัย บุญช่วย โทรศัพท์: 0804654585 อีเมล์: louis_chuthai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]