โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปากบุ่ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิสรรค์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370591
นางวิจิตราพร คำสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370591
นางสมาพร การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370591
นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-370591
นางสาวปริยากร บุญวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370591
นางสาววิไลวรรณ อ่อนขันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-370591
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยากุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370591
นายถาวร ลังกา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370591

นายพิสรรค์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากบุ่ง

นางวิจิตราพร คำสิงห์
นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370591 อีเมล์: pisan_2516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร โทรศัพท์: 0854149059 อีเมล์: littlemokeapple@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]