โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-730283
นายพูนศักดิ์ พูลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730283
นางรัชนีกร สินทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730283
นายวลัธพงษ์ วรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730283
นางนุจารินทร์ ชินโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730283
นางสาวรุ้งลาวัลย์ ทองสว่าง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730283
นางสาวภาวิณี ผันก้อน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730283
นางสาวศิริลักษณ์ หล้าเนตร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730283

นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยน้ำใส

นางรัชนีกร สินทรัพย์
นางนุจารินทร์ ชินโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ หล้าเนตร โทรศัพท์: 0618145909 อีเมล์: mintra2210@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]