โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองคำ แสงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370586
นางประพิศ ญาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370586
นางสาวรพีพรรณ วงษาชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370586
นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-370586
นายปิยะราษฎร์ ไวยพจน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-370586
นางสาวภัทราพรรณ สุขโท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370586
นายจิราธิวัฒน์ วงษ์พราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370586
นายทองคำ วงษาชัย
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-370586
นางสาวจารุวรรณ พันธ์จูม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370586
นางวิลาวรรณ สร้อยคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-370586
นางสาวสิริรัตน์ ธรรมพิทักษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-370586

นายทองคำ แสงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฝางคำสามัคคี

นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้ว
นางประพิศ ญาวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,948
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370586 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้ว โทรศัพท์: 0897220709 อีเมล์: siriporn.ws2531@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]