ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045865456
นายสุทิน งามเถื่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045865456
นายสนธยา พลภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045865456
นางชนัญชิดา พยารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045865456
นางบัวลี นามวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045865456
นางรวงทอง ศรีลาชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045865456
นางอัญชลี เกียรติวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045865456
นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045865456
นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045865456
นายสุรพงษ์ อนันทวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045865456
นางรุจิณี พลภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045865456
นางสุมิตรา พุทธาสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045865456
นางสาวจิราพร น้อยคำพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045865456
นางละมัย ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045865456
นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045865456
นางพิมพ์พิชญา วันคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045865456
นางสาวพัชราภรณ์ สายทากุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045865456
นางสาวฬุจินันท์ พงษ์นา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045865456
นางสาวยุวภา เหลากลม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045865456
นางธนพร งามเถื่อน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045865456
นางสาวกัญจน์ชญา พุทธา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045865456
นางสาวจินตนา เหล็กงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045865456
นางสาวศศิธร แสนศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045865456
นายประพันธ์ ขามโนนวัด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045865456
นางสาวเพ็ญพักตร์ ยาสัจถา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045865456
นางสาวสริยาภรณ์ นวนภูมีวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045865456
นางสาววรรณิภา พรหมศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045865456
นายทวี พลหาญ
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
045865456
นายพิชาณัฐ เตชะพิสุทธิกุล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045865456
นางสาวพรหมพร หาคำบุตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045865456
นางสีดา พิลา
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045865456
นางสาววรรณภา ทองศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045865456

นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นากระแซงศึกษา

นางอัญชลี เกียรติวงศ์
นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]