ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ เจือบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0868714249
นางรัชฎาภรณ์ พรมสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0868714249
นายสมศักดิ์ สินธุ์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0868714249
นางลักษมี สินธุ์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0868714249
นางสาวพิศมัย ธรรมสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0868714249
นางศิวาพร กลมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0868714249
นายทนงศักดิ์ สิงห์นาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0868714249
นางธัญญภัทร พ้นทาส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0868714249
นายสุริยา ถนอมมั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0868714249
สิบเอกสิรภพ ชะลูด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0868714249
นางสาววัชราภรณ์ สุภารี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0868714249
นายชานนท์ เล้าทวีทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0868714249
นางสาวศุภมาส สมดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0868714249
นายสรัญญู สาธุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0868714249
นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์แก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0868714249
นางสาววันวิสา โสบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0868714249
นางสาวขนิษฐา ศุภเสถียร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0868714249

นายสมบัติ เจือบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีน้ำคำศึกษา

นางลักษมี สินธุ์งาม
นางสาววัชราภรณ์ สุภารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,492
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0868714249 อีเมล์: srinamkhumsueksaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]