โรงเรียนบ้านสองคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสองคร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวิจิตราภรณ์ พินิจวิญญูภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-789418
นางนัฏิยา ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-789418
นางประภัสสร วิเศษดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-789418
นางอัญธิดา สาระบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-789418
นายยอดชาย ลำพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-789418
นางจินดา ลำพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-789418
นางวนิดา สมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-789418
นางศรีภัทรา อ่างแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-789418
นางปิยธิดา คำมาโฮม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-789418
นายพิศุทธิ์ สมสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-789418


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสองคร

นางอัญธิดา สาระบาล
นางปิยธิดา คำมาโฮม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

907
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสองคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-789418 อีเมล์: kutchum32@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Sarawut Wunmuangkao โทรศัพท์: 045789418 อีเมล์: sarawut1717@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]