โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเทพ เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-750022
นายวิชภัทร คำตา
ครู
045-750022
นางพัทยา ศิริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-750022
นายจำนงค์ ศิริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-750022
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-750022
นายพนธ์ พันผง
ครู ชำนาญการ
045-750022
นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์
ครู
045-750022
นางสาคร แสวงหา
ครู
045-750022
นางวรัชญา แจ่มศรี
ครู
045-750022
นางกาญจนา โยธารส
ครู
045-750022
นางสิริกัญญา มงคลคำ
ครู
045-750022
นายวทันย์ ประจวบสุข
ครู
045-750022
นางจุฬารัตน์ คมไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-750022
นายทองใบ สมเพาะ
ครู ชำนาญการ
045-750022
นายจิระ มูลมณี
ครู ชำนาญการ
045-750022

นายสุเทพ เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำอ้อม

นายวทันย์ ประจวบสุข
นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

87
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม โทรศัพท์: 045-750022 อีเมล์: bannumoom@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ โทรศัพท์: 0801609889 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ