ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธวัชชัย เกษหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-750022
นางพัทยา ศิริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-750022
นายจำนงค์ ศิริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-750022
นางวรัชญา แจ่มศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-750022
นางจุฬารัตน์ คมไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-750022
นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-750022
นายวทันย์ ประจวบสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-750022
นายทองใบ สมเพาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-750022
นางกาญจนา โยธารส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-750022
นายชลธี บุญพัฒน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-750022
นางกุลศิรภรณ์ จิบจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-750022

นายธวัชชัย เกษหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำอ้อม

นายวทันย์ ประจวบสุข
นางกาญจนา โยธารส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045-750022 อีเมล์: bannumoom@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ โทรศัพท์: 0801609889 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]