โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเทพ เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางพัทยา ศิริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจำนงค์ ศิริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพนธ์ พันผง
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์
ครู
นางสาคร แสวงหา
ครู
นางวรัชญา แจ่มศรี
ครู
นางสาวฉันทนา วงเวียน
ครู
นางกาญจนา โยธารส
ครู
0837380068
นางสิริกัญญา มงคลคำ
ครู
นายวทันย์ ประจวบสุข
ครู
0908359398
นางจุฬารัตน์ คมไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895818051
นายทองใบ สมเพาะ
ครู ชำนาญการ
นายจิระ มูลมณี
ครู ชำนาญการ

นายสุเทพ เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำอ้อม

นางกาญจนา โยธารส
นายจำนงค์ ศิริบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045-750022 อีเมล์: bannumoom@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ โทรศัพท์: 0801609889 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ