โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวัฒนพงษ์ เมืองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-750051
นายวสันต์ ศรีสารคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-750051
นายวีระชัย มันดินแดง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
045-750051
นายสัญชัย กอมะณี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045-750051

นายวัฒนพงษ์ เมืองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสุวรรณ

นายวีระชัย มันดินแดง
นายวสันต์ ศรีสารคาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

889
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-750051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วีระชัย มันดินแดง โทรศัพท์: 0812522899 อีเมล์: werachai.m@chaiyo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]