โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวสันต์ ศรีสารคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-750051
นางพัชรี แก้วประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-750051
นายวีระชัย มันดินแดง
ครู
045-750051
นายสัญชัย กอมะณี
นักการภารโรง
045-750051


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสุวรรณ

นางพัชรี แก้วประภา
นายวีระชัย มันดินแดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ โทรศัพท์: 045-750051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วีระชัย มันดินแดง โทรศัพท์: 0812522899 อีเมล์: werachai.m@chaiyo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ