โรงเรียนบ้านสงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสงยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045738382
นางมุฑิตา บุญเริ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045738382
นางสากอน พุทธคี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045738382
นายสมชาย เทียมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045738382
นางกาญจนี มณีพราว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045738382
นางเกษร สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045738382
นายอุชัย สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045738382
นางรัชนีย์ บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045738382
นางวลินดา สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045738382
นางบังอร พิลาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045738382
นางชุติมาพร หายเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045738382
นายภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045738382

นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางมุฑิตา บุญเริ่ม
นางสากอน พุทธคี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

237
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]