โรงเรียนบ้านสงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสงยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนี มณีพราว
ครู ชำนาญการ
นางกฤติยาณี ภักดิ์ใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกษร สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอุชัย สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีย์ บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวลินดา สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการ
นางบังอร พิลาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชุติมาพร หายเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมุฑิตา บุญเริ่ม
ครู
นายบรรจบ นันทวงศ์
ครู
นางสิริพร บุญหนุน
ครูผู้ช่วย
นางภัทราภรณ์ แดงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางกาญจนี มณีพราว
นางกฤติยาณี ภักดิ์ใจ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ