โรงเรียนบ้านสงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสงยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางมุฑิตา บุญเริ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางสากอน พุทธคี
ครู
045738382
นายสมชาย เทียมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางกาญจนี มณีพราว
ครู ชำนาญการ
045738382
นางเกษร สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นายอุชัย สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางรัชนีย์ บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางวลินดา สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางบังอร พิลาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางชุติมาพร หายเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นายภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางภัทราภรณ์ ละครวงษ์
ครูผู้ช่วย
045738382

นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางเกษร สายสวาท
นายสมชาย เทียมสอาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]