โรงเรียนบ้านนาเรียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาเรียง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายนราชัย ชูรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-730035
นางสารภี มูลสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นางสาวอนงค์พร เวชกามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายเจริญ คัทเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายอานนท์ สมหวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายราม ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายคำสิน เวฬุวนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายสมดี ทองน้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายกีฬา บุญทวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นางสุภัทตา ไกรศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายบัญชา บุญทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายสมพงษ์ สุภะกะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายชาญชัย เวฬุวนารักษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นายวีระ ศรีมันตะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035
นางสาวพนิดา ชื่นตา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045-730035

นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเรียง

นายบัญชา บุญทศ
นายราม ศรีมันตะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

169
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-730035 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตรา กฤษณะกาฬ โทรศัพท์: 0872498192 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]