โรงเรียนบ้านนาเรียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาเรียง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-730035
นายชาญชัย เวฬุวนารักษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-730035
นางสารภี มูลสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730035
นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-730035
นางสาวอนงค์พร เวชกามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-730035
นายเจริญ คัทเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730035
นายราม ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730035
นายคำสิน เวฬุวนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730035
นายบัญชา บุญทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730035
นายอานนท์ สมหวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-730035
นางสุภัทตา ไกรศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-730035
นายนราชัย ชูรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-730035
นายร่วมมิตร เวฬุวนารักษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-730035

นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเรียง

นางสาวอนงค์พร เวชกามา
นายราม ศรีมันตะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

957
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-730035 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตรา กฤษณะกาฬ โทรศัพท์: 0872498192 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]