โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045738636
นางวรพรรณ คำสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045738636
นายสุรินทร์ โพธิ์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045738636
นายสมประสงค์ คำสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045738636
นางนันทิมา ทองน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045738636
นายทวี กาลจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045738636
นางนุช กาลจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045738636
นางประพัทษร ทองใบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045738636
นางสาวอัมพัน วิเศษสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045738636
นางปิ่นอนงค์ หอมหวล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045738636
นายสมัย ในจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045738636
นางสาวกรณิกา โอบอ้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045738636
นางสาวสุรางค์ มีจอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045738636
นายนิรุจณ์ ทองจำรัส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045738636
นางสาวพรทิวา ปัญญาดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045738636
นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045738636
นายศุภชัย ชูรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045738636

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

นางวรพรรณ คำสาร
นายทวี กาลจักร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,780
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045738636 อีเมล์: kammaed2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมัย ในจิตร โทรศัพท์: 0862470099 อีเมล์: smn140316@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]